In februari 2022 reisden twee professionals namens de Green Food Foundation naar Oeganda. Hier initieerden zij een missie in samenwerking met NGO Link to Progress.

Link to Progress is een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor kwetsbare gemeenschappen in Noord- en Oost-Oeganda. De organisatie is momenteel bezig met de implementatie van een gezond schoollunch-programma om de voedingstoestand van basisschoolkinderen in het Oyam district te verbeteren.

Momenteel krijgen veel kinderen niet genoeg energie en/of voedingsstoffen binnen en lopen daardoor een groter risico op negatieve gevolgen voor de gezondheid, zoals vermagering, groeiachterstand, tekorten aan micronutriënten en ontwikkelingsachterstand. Om de voedingswaarde van de schoollunches te verbeteren, nodigde Link to Progress onze professionals uit met het verzoek om hen te helpen.

Onze professionals gaven waardevolle informatie over het belang van voeding voor de moeder en het (ongeboren) kind gedurende de eerste 1000 dagen van het leven. Daarnaast werden in het Oyam-district vijf basisscholen bezocht en werden meer dan 600 kinderen gemeten. Daaruit bleek dat van de 190 kinderen tussen 5 en 10 jaar, 5,3% ondergewicht had. Van de in totaal 610 kinderen had 8,9% een groeiachterstand, 23,4% was mager en 5,9% leed aan ernstige magerheid. Bovendien had 37,7% van de 61 gemeten kinderen bloedarmoede. Hiervan had 52,2% lichte bloedarmoede en 47,8% matige bloedarmoede. Geen enkel kind had ernstige bloedarmoede.

Het hoofddoel was om Link to Progress en de schoolhoofden en leerkrachten van de scholen te adviseren over gezonde voeding, om zo de voedingstoestand van de kinderen te verbeteren. Er werd rekening gehouden met duurzaamheid en lokale beschikbaarheid. Met de adviezen hoopt de Green Food Foundation uiteindelijk een bijdrage te leveren aan het terugdringen van ondervoeding, stunting en/of anemie. De ontwikkelingen zullen een jaar lang worden gevolgd en indien nodig zullen verdere adviezen worden gegeven om de resultaten veilig te borgen.