Privacy statement

De Green Food Foundation, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Wij zullen zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens (AVG/GDPR) met uw persoonsgegevens omgaan.

Contact

Stadhouderslaan 77
3583 JE Utrecht (NL)
Website: https://greenfoodfoundation.org
E-mail: info@greenfoodfoundation.org

Uw persoonlijke gegevens

De Green Food Foundation verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u onze activiteiten ondersteunt of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Vervolgens vindt u een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Naam van uw organisatie
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Andere persoonlijke gegevens die u actief op deze website, per brief en per telefoon hebt verstrekt
  • Internetbrowser en apparaattype

Het doel en de grond van de verwerking van persoonsgegevens

Green Food Foundation verwerkt uw persoonlijke gegevens om de volgende redenen:

  • Om u te bellen of te e-mailen indien nodig om uw aanvraag te beoordelen;
  • Om uw vragen te beantwoorden.

De Green Food Foundation verwerkt ook persoonsgegevens als er een wettelijke verplichting bestaat.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Green Food Foundation neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van zaken die (ernstige) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder enige betrokkenheid van een persoon.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

De Green Food Foundation bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan absoluut noodzakelijk. Indien de gegevens louter administratief zijn (zoals nodig voor de Nederlandse Belastingdienst) geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Andere gegevens worden verwijderd als deze niet meer noodzakelijk zijn om aan uw vraag te voldoen.

Het delen van persoonsgegevens met derden

De Green Food Foundation deelt alleen persoonlijke gegevens mee als dat nodig is voor de toepassing van onze overeenkomst of als we dit wettelijk verplicht zijn.

Bekijken, aanpassen of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Green Food Foundation en heeft u recht op gegevenstransportabiliteit. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw gegevens aan u of aan een andere door u gekozen organisatie toe te sturen.

Alle bovengenoemde rechten en verzoeken kunnen worden gerealiseerd door het sturen van een e-mail naar info@greenfoodfoundation.org.

Om er zeker van te zijn dat deze verzoeken door u worden gedaan, gelieve een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen. Op deze kopie adviseren wij u om uw paspoortnummer, de foto, de MRZ (machineleesbare zone) en andere identificatienummers onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt z.s.m., of tenminste binnen vier weken, een antwoord.

De Green Food Foundation wijst er graag op dat het mogelijk is om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de landelijke toezichthouder. U kunt deze link gebruiken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

Green Food Foundation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongekwalificeerde toegang, ongewenste publicatie en ongeoorloofde aanpassing te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet veilig genoeg zijn of als u bewijs heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via info@greenfoodfoundation.org.

Beeldmateriaal

De Green Food Foundation gaat terughoudend om met het gebruik van beeldmateriaal. Afbeeldingen van mensen en met name kinderen worden geplaatst nadat toestemming is verkregen door middel van een informed consent. In geval van kinderen wordt aan de ouders toestemming gevraagd. De communicatie verloopt via de betrokken NGO om er zeker van te zijn dat betrokkenen begrijpen wat de bedoeling is. Op eerste verzoek worden afbeeldingen verwijderd.

Cookies

De Green Food Foundation gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij uw eerste bezoek wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en voor uw gemak (o.a. uw voorkeuren). Ze zijn ook nuttig om de website te optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor deze cookies en voorkomen dat ze worden opgeslagen door de instelling van uw internetbrowser te wijzigen. Het is ook mogelijk om alle opgeslagen gegevens te verwijderen door gebruik te maken van de internetbrowser-instellingen.