Proof of concept

Naar een gezond dieet voor de kinderen van de Campus Challenge in India


(2014-2018)

Uit de onderstaande resultaten van het onderzoeksproject in India blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen de aanpassing van het dagelijkse voedingspatroon met lokaal beschikbare producten en een verbeterde conditie en groei van de betreffende kinderen.

Het belangrijkste doel van dit project was het verbeteren van het voedingspatroon van 120 mindervalide kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar en hun zorgverleners binnen de “Campus Challenge” in (Andra Pradesh) India. Aan de hand van een duidelijk omschreven procedure gaf het project belangrijke gezondheidseffecten te zien.

Op basis van een onderzoek van het bestaande voedingspatroon bleek dat de inname van proteïne, koolhydraten en magnesium voldoende was, maar dat inname van calcium, vitamine D, ijzer, vitamine C en zink aandacht verdiende.

Extra aandacht vergde de algehele energie-intake en de inname van vet, vezels, kalium, selenium, vitamine A en B. Deze onderzoeksbevindingen kwamen in grote lijnen overeen met de verrichte metingen.

Bij meer dan de helft van de groep (vooral meisjes) was sprake van stunting (te klein voor hun leeftijd) en meer dan 80% van de kinderen had bloedarmoede met als gevolg een verminderd algeheel welbevinden, vermoeidheid en een gebrek aan geestelijke en lichamelijke energie.

Er bleek lokaal voldoende geschikt voedsel beschikbaar te zijn om het voedingspatroon te verbeteren zonder gebruik te maken van supplementen. Het menu werd in 2015 door het lokaal werkzame personeel aangepast aan de hand van de verstrekte voedingsadviezen.

De voedingstoestand van de kinderen werd 3 á 6 maanden later opnieuw gemeten. De resultaten die hieruit kwamen waren boven verwachting, vooral op het punt van bloedarmoede. Deze was gedaald van 82% naar 31%. Een nieuwe meting in 2018 liet nog een verdere verbetering zien naar 14%, dit is te vergelijken met de situatie in ontwikkelde landen.

Uit dit alles blijkt er gezondheidswinst te behalen valt door het voedingspatroon aan te passen met behulp van lokaal beschikbare producten. Dikwijls worden supplementen, ‘sprinkles’ of verrijkte  producten gebruikt, maar deze dragen niet bij aan een duurzaam, betaalbaar en gezonde voedingspatroon.

Stuur ons een e-mail als je het volledige onderzoeksmateriaal wil ontvangen.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd om de voedingssituatie binnen uw project te verbeteren?