Support ons

Uw support is essentieel en heel nodig. Daarmee helpt u mee om met name kinderen de kans te geven gezonder op te groeien. Dit geeft hen later als volwassene betere kansen in het leven.

Overigens ontvangen alle betrokkenen binnen de Green Food Foundation geen salaris en doen dit vanuit hun overtuiging.

U hulp kan eenmalig of structureel zijn.

Bank: Triodos Bank
IBAN: NL26 TRIO 0379 7232 39

Erfstelling

U kunt de Stichting Green Food Foundation eventueel opnemen in uw testament als (mede-)erfgenaam. De stichting ontvangt dan een deel uw nalatenschap.  

Over uw gift wordt geen belasting geheven omdat de Green Food Foundation de ANBI-status heeft.

Wij zijn actief in Oeganda, Tanzania, Kenia en India. Binnenkort ook in Nepal.

Are you interested to become a partner of the Green Food Foundation?

Some of our supporters

Hooge-Raedt-Social-Venture