Wasting

Wasting is een te laag gewicht voor de lengte en een maat voor ondervoeding die is ontstaan in korte tijd.

Meestal is dit een gevolg van ontoereikende voeding in combinatie met een hoge incidentie van infectieziekten, vooral diarree. Omgekeerd zorgt wasting voor een verminderd functioneren van het immuunsysteem met als gevolg ernstiger en langduriger beloop of kans op het ontwikkelen van infectieziekten met als gevolg een verhoogde kans op overlijden. 

Ondergewicht daarentegen is een te laag gewicht voor de leeftijd. Hoe ernstiger het ondergewicht, des te groter de kans op mortaliteit.